Contributie

De contributie voor 2022 is vastgesteld op de volgende bedragen per jaar:

Jeugd t/m 9 jaar *
Jeugd 10 t/m 15 jaar *
Jongeren 16 t/m 18 jaar *
Volwassenen
Slow-pitch / Recreant
Vrienden / Social / Sponsorlid

€108,-
€168,-
€192,-
€240,-
€96,-
€65,-

* Voor speler geldt de leeftijd die hij voor 1 oktober in het competitiejaar bereikt.