Aanmelden als lid BSC The Rangers

Leuk dat je lid van onze vereniging wilt worden! Door onderstaande velden in te vullen, kunnen we je gegevens verwerken en je lidmaatschap starten.
dd-mm-jjjj
Wellicht heb je interesse in een of meerdere bovenstaande functies binnen de vereniging?
We vinden het fijn om te weten hoe je bij The Rangers terecht bent gekomen, dank voor het invullen!
Bovengetekende geeft zich op als lid van Honk- en softbalvereniging BSC The Rangers te Schagen en verklaart hierbij akkoord te gaan met de statuten. Een kopie van deze statuten ligt ter inzage in de kantine en kunt u opvragen bij de ledenadministratie of het bestuur. Ondergetekende verklaart de verschuldigde lidmaatschapgelden tijdig te betalen. Uitschrijven bij de club dient schriftelijk gedaan te worden, voorzien van handtekening. Persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden voor verplichte aanmelding bij de KNBSB.
* Alle velden met een rood sterretje (*) zijn verplicht om in te vullen